Vélemény

"Törökbállint Szabályozási terv módosítás egyszerűsített eljárás 2017" dokumentumról

 

Tisztelt Főépítész Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

A jelzett témák közül a Felsővölgyi út melletti terület kérdéséhez szeretnénk hozzászólni.

A 2001-es változást is erőteljesen elleneztük, mert az akkori belterülettől független lakóterület jött itt létre, amit minden szakmai vélemény elrontott intézkedésnek tart. Lásd akár az budapesti agglomerációra vonatkozó magasabb szintű terveket. Már akkor felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kialakított nagy telkek különböző hivatkozásokkal darabolódni fognak majd, és egyre nagyobb létszámú lakosságot fognak ide vonzani. Ennek az előre látható folyamatnak vagyunk most tanúi, ehhez asszisztál az önkormányzat.

Sajnos több olyan folyamat zajlik most az önkormányzat berkein belül, amik azt jelzik, hogy a jelenlegi képviselő testület és a település vezetői alulértékelik a lakosságnövekedés veszélyeit.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Törökbálint polgárai minden véleményalkotási lehetőség során kifejezték, hogy nem szeretnének lényeges lakosságszám növekedést a településen, mert az élhető, hangulatos, nyugodt kisvárosi élettel nem egyeztethető össze a 18-20 ezres lakosságszám. A korábbi döntések által elhatározott beépíthetőségek már most is lehetővé teszik ennek a kritikus lakosságszámnak a néhány éven, évtizedek belüli megközelítést. Ezért fontos leszögezni, hogy minden további kisebb-nagyobb engedmény a lakásépítési lehetőségek növelése irányába, a törökbálintiak túlnyomó többségének akarata ellen tett lépés.

A Kerekbomb Egyesület felhívja a város vezetőinek figyelmét arra, hogy a képviseleti demokrácia működési elvei alapján, döntéseik során vegyék figyelembe az anyagilag érintett szűk réteg érdekei mellett a túlnyomó többség véleményét is, mely nem akar további lakosságszám növekedést Törökbálinton.

Köszönjük.

 

Üdvözlettel: Fernengel András, elnök
Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület

Eseménynaptár

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Jelezze, ha ilyet lát!

Csak tagjainknak

Cikkek keresése

Törökbálint interaktív térképe

Online növényhatározó

Törökbálint hivatalos honlapja


2017 tavasz-nyár: kirándulások
2017 tavasz-nyár: nomád tábor
2017 tavasz-nyár: biciklis kirándulások
2017 tavasz-nyár: bio majális
2017 tavasz-nyár: veszélyeshulladék gyűjtés
2017 tavasz-nyár: falocsolás
2017 tavasz-nyár: erdőtakarítás
Prev Next